¦wiatowy Zjazd Sanoczan 2014 - ZAPRASZAMY...

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ I LODOWISKA

Zakup wyposażenia

powrót

Etap II - zakup wyposażenia zakładał zakup wyposażenia hali, niezbędnego do jej funkcjonowania oraz pełnego wykorzystania. Projekt został zrealizowany w ramach programu ZPORR Działanie 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Projekt został zrealizowany w terminie styczeń - grudzień 2006. W imieniu beneficjenta projekt realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku. Wartość całkowita projektu wynosi 3 332 858,52 zł. Wydatki kwalifikowane: 1 506 505,09, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej programu ZPORR wynosi 50% a dofinansowanie z budżetu państwa 10%.