Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka...

POZYSKANE FUNDUSZE UNIJNE

 

SANOCKI PARK

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana

Termin realizacji projektu:

listopad 2005 r. - grudzień 2007 r.

Całkowita wartość projektu: 6.161.725,76 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 75%

Budżetu państwa: 10%


BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ WRAZ Z LODOWISKIEM

Zakup wyposażenia

Całkowita wartość projektu: 3.332.858,52 PLN

Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego: 50%

Budżetu państwa: 10%


BUDOWA ZESPOŁU

GABINETÓW LEKARSKICH

przy ul. Sobieskiego w Sanoku

Termin realizacji projektu:

czerwiec 2005 r. - wrzesień 2006 r.

Całkowita wartość projektu: 1.112.740,07 PLN

Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego: 75%

Budżetu państwa: 10%


REWITALIZACJA

INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ

Z OFERTĄ KULTURALNĄ SANOKA

Termin realizacji projektu:

październik 2005 r. - grudzień 2006 r.

Całkowita wartość projektu: 1.596.664,74 PLN

Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego: 75%

Budżetu państwa: 10%


ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W SANOKU

Całkowita wartość projektu: 505.274 PLN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

250.000 PLN


ROZTAŃCZONE POGRANICZE

Modernizacja infrastruktury kulturalnej

w Sanoku i Medzilaborcach

Termin realizacji projektu:

sierpień 2008 r. - czerwiec 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 1.800.000,00 PLN

Program Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka


 

Nasi Radni

w Radzie Miasta

Teresa Lisowska

Maria Oberc

Jan Biega

Maciej Bluj

Mariusz Chytła

Piotr Lewandowski

Jan Oklejewicz

Nasz Radny

w Radzie Powiatu

Jan Cyran