¦wiatowy Zjazd Sanoczan 2014 - ZAPRASZAMY...

ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SANOKU

powrót

Gmina Miasta Sanoka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiej Biblioteki w Sanoku”. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 4 kwietnia. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjno – kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku (MBP). Powyższy cel będzie realizowany przez:

1. modernizację budynku MBP obejmującą udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi,

2. rozszerzenie i wzbogacenie oferty MBP poprzez adaptację istniejącego ogrodu na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej (tzw. „zielona czytelnia”). W tym celu zaplanowano wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż elementów małej architektury, adaptację istniejącego terenu pod „zieloną czytelnię” oraz zakup wyposażenia: systemu audiowizualnego, systemu nagłośnienia i scenicznego sprzętu oświetleniowego.

Koszt całkowity zadania wynosi: 505.274 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250.000 zł.