¦wiatowy Zjazd Sanoczan 2014 - ZAPRASZAMY...

BUDOWA ZESPOŁU GABINETÓW LEKARSKICH

przy ul. Sobieskiego w Sanoku

powrót

Projekt zakładał adaptację budynku dawnego przedszkola na ul. Sobieskiego na zespół gabinetów lekarskich. Termin realizacji projektu: czerwiec 2005 - wrzesień 2006.

Projekt zrealizowany w ramach programu ZPORR- Działanie 3.5.2 "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia". Kwota całkowita projektu: 1 112 740,07 zł.

Koszty kwalifikowane: 946 938,41 w tym kwota dofinansowania: 75 % ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR oraz 10% ze środków budżetu państwa.