¦wiatowy Zjazd Sanoczan 2014 - ZAPRASZAMY...

ROZTAŃCZONE POGRANICZE

Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach

powrót

Sanok i Medzilaborce są uznanymi ośrodkami propagującymi dziedzictwo historyczno-kulturowe pogranicza polsko-słowckiego, nowe trendy w kulturze i sztuce oraz podejmującymi działania sprzyjające rozwojowi i promowaniu twórczości artystycznej. W obydwu miastach przez cały rok odbywają się liczne imprezy kulturalne, jednak daje się zauważyć, że powoli wyczerpują się dotychczasowe możliwości prezentowania dorobku kulturowego, artystycznego, czy podejmowania innych inicjatyw w tym zakresie.

Wiąże się to z potrzebą rozbudowy i unowocześnienia obiektów kulturowych , które w obecnym stanie są niewystarczające. Osiągniemy to między innymi dzięki budowie Sali tańca w Sanoku i modernizacji amfiteatru w Medzilaborcach. Działania te pozytywnie wpłyną także na współpracę między władzami miast i mieszkańcami w celu wzmocnienia atrakcyjności obszaru pogranicza, wypromowania potencjału turystycznego obszaru, poznanie dorobku sąsiadów na obszarach przygranicznych.

W ramach projektu odbędą się także 4 warsztaty taneczne (zakończone finałowym koncertem w Sanoku i Medzilaborcach) podczas których uczestnicy ze strony polskiej i słowackiej będą poznawać tańce tradycyjne, charakterystyczne dla pogranicza i klasyczne. Dla partnerów projektu zostanie także zakupione 46 kompletów strojów tanecznych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007-2013. Wartość projektu to ponad 1,8 mln zł.