¦wiatowy Zjazd Sanoczan 2014 - ZAPRASZAMY...

REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ

Z OFERTĄ KULTURALNĄ SANOKA

powrót

Projekt zrealizowany z programu ZPORR- Działanie 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Zadania projektowych obejmowały:

- modernizację Sanockiego Domu Kultury - remont elewacji i instalacja klimatyzacji,

- budowę sceny wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami małej architektury przy wejściu do parku od strony ul. Mickiewicza;

- modernizację amfiteatru w MBL - Skansenie.

Czas trwania projektu: październik 2005 – grudzień 2006. Budżet całkowity projektu wyniósł: 1.596.664,74 PLN.

Koszty kwalifikowane wyniosły 1.261.886,53 zł a współfinansowanie 75% ze środków Unii Europejskiej programu ZPORR oraz 10% ze środków budżetu państwa.