Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka...

GALERIA

Z Konsulem Generalnym ds. prasy i kultury USA w Polsce - Benjamin’em Ousley (pierwszy od lewej)

podczas wernisażu w SDK

Licytacja prowadzona podczas

Dni Sanoka

Ice Speedway 2010

inauguracja kwalifikacji do Mistrzostw Świata

Otwarcie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku.

Przecięcie wstęgi z Marszałkiem Województwa dr Mirosławem Karapytą (drugi z lewej)

oraz Wicemarszałkiem Zygmuntem Cholewińskim (pierwszy od lewej)

Z byłym konsulem generalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

Allen’em Greenberg’iem (drugi od lewej)

Podczas nagrania dla Radia Rzeszów

Podczas akcji malarskiej na PWSZ w Sanoku

Z łyżwiarzem Maciejem Biegą

Podczas nadania sztandaru

Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku

Z sanockimi Niedźwiadkami

Z Pucharem Polski

wywalczonym przez sanockich hokeistów

Podczas obrad Narodowej Rady Ekologicznej, której dr Wojciech Blecharczyk

jest wiceprzewodniczącym