Galeria foto

PRZEŻYLI ZE SOBĄ TYLE LAT - 26 listopada 2013 roku

Osiemnaście par małżeńskich z Sanoka i gminy wiejskiej Sanok odebrało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał 26 listopada Burmistrz Miasta Sanoka dr Wojciech Blecharczyk.

Odznaczenie to otrzymują małżeństwa, które przeżyły ze sobą 50 lat. Wyjątkowość tego jubileuszu, który jest efektem wielu lat wspólnego życia, pełnego poświęceń, radości, a nieraz i smutków, podkreślali w swoich przemówieniach Burmistrz Sanoka – dr Wojciech Blecharczyk, Kierownik USC w Sanoku – Wojciech Majka oraz gwardian klasztoru OO. Franciszkanów Zbigniew Kubit.

Po przemówieniach szanowni jubilaci przyjęli odznaczenia z rąk Burmistrza Sanoka, a także dyplomy, kwiaty i słodki upominek.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrali:

Stanisława i Adam Bartkowscy

Stanisława i Eugeniusz Błaszczakowie

Barbara i Jan Brachowie

Krystyna i Marian Bursztynowie

Danuta i Marian Chomiszczakowie

Anna i Tadeusz Chrząszczowie

Barbara i Bolesław Gierliccy

Aleksandra i Kazimierz Hydzikowie

Janina i Kazimierz Kwiatkowscy

Wanda i Mieczysław Nieznańscy

Zofia i Zygmunt Podulkowie

Teresa i Stanisław Prędcy

Maria Traciłowska-Robel i Wiesław Robel

Alicja i Tadeusz Sawiccy

Krystyna i Jan Stępkowscy

Krystyna i Mieczysław Szwarcowie

Zofia i Zdzisław Szymańscy

Janina i Jan Tymoczkowie

Kolejne wnioski składane przez osoby zainteresowane przyznaniem odznaczeń z tytułu 50 lecia pożycia małżeńskiego są sukcesywnie opracowywane i przesyłane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a następnie do Kancelarii Prezydenta RP. Wnioski można składać w USC w Sanoku, ul. Rynek 16, pokój nr 3 w godzinach 9.00-13.00.