Galeria foto

PRZEŻYLI ZE SOBˇ TYLE LAT - 26 listopada 2013 roku

Osiemna¶cie par małżeńskich z Sanoka i gminy wiejskiej Sanok odebrało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał 26 listopada Burmistrz Miasta Sanoka dr Wojciech Blecharczyk.

Odznaczenie to otrzymuj± małżeństwa, które przeżyły ze sob± 50 lat. Wyj±tkowo¶ć tego jubileuszu, który jest efektem wielu lat wspólnego życia, pełnego po¶więceń, rado¶ci, a nieraz i smutków, podkre¶lali w swoich przemówieniach Burmistrz Sanoka – dr Wojciech Blecharczyk, Kierownik USC w Sanoku – Wojciech Majka oraz gwardian klasztoru OO. Franciszkanów Zbigniew Kubit.

Po przemówieniach szanowni jubilaci przyjęli odznaczenia z r±k Burmistrza Sanoka, a także dyplomy, kwiaty i słodki upominek.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrali:

Stanisława i Adam Bartkowscy

Stanisława i Eugeniusz Błaszczakowie

Barbara i Jan Brachowie

Krystyna i Marian Bursztynowie

Danuta i Marian Chomiszczakowie

Anna i Tadeusz Chrz±szczowie

Barbara i Bolesław Gierliccy

Aleksandra i Kazimierz Hydzikowie

Janina i Kazimierz Kwiatkowscy

Wanda i Mieczysław Nieznańscy

Zofia i Zygmunt Podulkowie

Teresa i Stanisław Prędcy

Maria Traciłowska-Robel i Wiesław Robel

Alicja i Tadeusz Sawiccy

Krystyna i Jan Stępkowscy

Krystyna i Mieczysław Szwarcowie

Zofia i Zdzisław Szymańscy

Janina i Jan Tymoczkowie

Kolejne wnioski składane przez osoby zainteresowane przyznaniem odznaczeń z tytułu 50 lecia pożycia małżeńskiego s± sukcesywnie opracowywane i przesyłane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a następnie do Kancelarii Prezydenta RP. Wnioski można składać w USC w Sanoku, ul. Rynek 16, pokój nr 3 w godzinach 9.00-13.00.