Galeria foto

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA KOMUNALNA W HISTORII SANOKA - 27 listopada 2013 roku

Zakończyła się największa inwestycja komunalna w historii Sanoka dotycząca miejskiej oczyszczalni ścieków i ujęcia wody. Dzięki prawie 101 mln zł netto (124 mln zł brutto), obiekty te spełniają wszelkie normy i będą służyły mieszkańcom przez kolejne lata.

Prace zostały przeprowadzone w ramach realizowanego przez Miasto Sanok, za pośrednictwem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok”. Projekt obejmował 5 zadań.

- W kwestii gospodarki ściekowej przebudowaliśmy miejską oczyszczalnię ścieków w Trepczy, jak również wybudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej w Sanoku. Drugi człon prac dotyczył gospodarki wodnej, a mianowicie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy. Wybudowaliśmy około 3 km nowej sieci wodociągowej, spinającej 2 systemy zasilania miasta w wodę z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu. Powstał również zbiornik wyrównawczy przy ulicy Karola Kenara w Sanoku, o objętości 2000 metrów sześciennych wraz z kilometrową magistralą zasilającą ten zbiornik – wylicza Czesław Bartkowski, prezes zarządu SPGK.

Przygotowania do tego wielkiego przedsięwzięcia trwały od lat. Od 2006 roku prowadzone były działania związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. W 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Rok później projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja, na którą Sanok czekał od lat, ruszyła w 2011 roku. Nikt nie miał wątpliwości, co do niezbędności tego zadania. Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i ujęcie wody były już technologicznie przestarzałe, stąd potrzeba ich modernizacji.

- Do wielkiej przebudowy systemu wodociągów i kanalizacji skłoniły nas także przepisy i normy unijne, którym miasto musi sprostać. Niespełnienie ich skutkowałoby w przyszłości płaceniem drastycznych kar. Dzięki tej inwestycji unowocześniono technologię oczyszczania ścieków, co bezsprzecznie wpłynie na poprawę środowiska doliny Sanu, więc będzie miało także wymiar ekologiczny. Pozwoli to na sprostanie polskim i unijnym przepisom. Jednak to nie jedyne korzyści. Mieszkańcy będą pili wodę o najwyższych standardach. Realizacja projektu zaowocuje także niezawodnością jej dostaw – tłumaczy dr Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Sanoka.

Początkowo koszty zadania miały sięgać 143 mln zł netto, jednak po rozstrzygniętych przetargach, okazało się, że zadanie zamknie się w kwocie prawie 101 mln zł netto, przy dofinansowaniu prawie 63 mln zł netto. Pozostała część wydatków stanowiąca wkład własny, pochodziła z emisji obligacji przychodowych, a także ze środków własnych SPGK. W 2012 roku NFOŚiGW przyznał przedsiębiorstwu dofinansowanie w formie dopłat do ceny wykupu obligacji, co w sumie dało kwotę ponad 5 mln zł.

Uroczyste oddanie obiektów do użytku odbyło się 27 listopada 2013 roku. Zwiedzanie przebudowanych obiektów poprzedziła konferencja, podczas której wręczono pracownikom SPGK odznaczenia

Prezes SPGK – Czesław Bartkowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Natomiast Złoty Medal za  Długoletnią Służbę otrzymali: Maria Chmielewska, Zbigniew Futyma, Józef Gosztyła, Teresa Kozak, Urszula Krzanowska, Andrzej Krzysik, Anna Kullanda, Czesław Lewicki, Zbigniew Majczyk, Andrzej Malejki, Wojciech Mądry, Józef Pleśniarz, Wojciech Rudy, Andrzej Rychter, Andrzej Sierota, Edward Silarski, Zbigniew Skrętkowski, Józef Wołyniec, Jerzy Wota, Krystyna Ząbkiewicz, zaś Srebrny Medal za  Długoletnią Służbę otrzymał Waldemar Maciejowski.