¦wiatowy Zjazd Sanoczan 2014 - ZAPRASZAMY...

Wywiad z organizatorami dla Telewizji OBIEKTYW...

powrót

29 marca 2013 r. p. dr. Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka oraz p. Waldemar Och - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, udzielili wywiadu Telewizji OBIEKTYW, w którym przybliżyli ideę organizacji ¦wiatowego Zjazdy Sanoczan.

Poinformowali również, że na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka - 20 marca 2013 r., ustalono termin zjazdu na 20 - 23 czerwca 2014 r.

Już dzi¶ wszystkich serdecznie ZAPRASZAMY.