Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka...

PREZENTACJA DOKONAŃ

 


"Inwestycje świadczą o rozwoju"
- bezpłatny dodatek do Tygodnika Sanockiego"
20 grudnia 2013 r.


Gazetka "Dla Sanoka - Dla Powiatu"
2010 - 2014


Prezentacja dokonań 2006 - 2010
i planów 2010 - 2014

 

Nasi Radni

w Radzie Miasta

Teresa Lisowska

Maria Oberc

Jan Biega

Maciej Bluj

Mariusz Chytła

Piotr Lewandowski

Jan Oklejewicz

Nasz Radny

w Radzie Powiatu

Jan Cyran